Een uitkomst

eigenzinnige ideeën n.a.v. de HBO-CAO 2000 – 2002
Hans van Keken, geschreven in 2001, is niet eerder gepubliceerd.

Om de een of andere reden schep ik er genoegen in me te verdiepen in de collectieve arbeidsovereenkomst van het hoger onderwijs (HBO).Moet u op gezette tijden ook eens doen, want dat levert onder meer loopbaanfantasieën van ongekende orde op. Wist u bijvoorbeeld, dat als u uitvoerend kunstenaar bent, deze CAO een regel bevat die u de mogelijkheid biedt om ook tijdens gewone werktijden uw beroep als kunstenaar uit te oefenen? (H-8) U begrijpt het, sinds ik dat ontdekte oefen ik me rot voor enig kunstenaarschap. De CAO lokt ook uit tot gedachte aan een bijzondere gedaantewisseling. Maar ik kan er toch moeilijk naar streven een zwangere vrouw te worden alleen omdat de werkgever de werktijden en de werkomstandigheden wijzigt al naar gelang haar positie (H-7), teneinde op die wijze meer over mijn eigen tijd te kunnen beschikken. Nee, door kunstenaar te worden lijkt het mij heel wat realistischer om dat te bereiken. Even terzijde, het zijn zo maar een paar uitgelopen ideeën die ik u voorschotel. Ik heb niets te klagen over mijn werktijden, in tegendeel zelfs. Er is geen zondagsheiliging, noch voor een jood, christen of moslim, want over rustdagen staat in de CAO alleen: De werknemer heeft aanspraak op ten minste twee aaneengesloten rustdagen per week. (H-5) Is me dat even een multiculturele afspraak. Niet helemaal waar hoor, op zondag werken is mooi wel aangemerkt als overwerk (1-10). Dat het ouder worden een vorm van werktijdkorting met zich mee kan brengen, zal u bekend zijn. Heette zoiets vroeger niet schoorsteenuren?
Als we dood, (nieuw) leven, rust en schepping hebben gehad, rijst de vraag wat de CAO nog meer aan spannends heeft te bieden? Wel, voor diegenen onder u die graag alsnog fulltime hun werkkracht willen inzetten voor de doelen van de organisatie, zijn er mogelijkheden: in geval van een vacature heeft een deeltijder bij voldoende geschiktheid er recht op zijn betrekkingsomvang uit te breiden (H-12). Deze regeling is een uitkomst, in het bijzonder voor wie financieel goed verzorgd van zijn arbeidsongebonden levensdagen wil genieten. Wel een paar jaar voor je pensioen mee beginnen, anders werkt het niet, zo heb ik begrepen. Dit is pas de oogst van twee bladzijden uit de CAO 2000 – 2002 voor het hoger beroepsonderwijs. Ik durf nauwelijks verder te gaan, bang dat dit stuk te lang zal worden. Daarom alleen nog dit, een uitkomst voor alle docenten met verzwakte identiteitsgevoelens naar aanleiding van de nieuwe opvattingen over hun functie.
Deskundigheidsbevordering behoort tot de taken van het onderwijsgevend personeel, zo staat in de CAO en het wordt in beginsel zelf ingevuld vanuit de eigen professionaliteit. Alleen in individuele gevallen mag daarvan worden afgeweken (K-2e). Een hart onder de riem voor hen, want volgens deze collectieve afspraak mogen ze dat tenminste zelf bepalen.